O namjeni Hrvatskog doma razgovara se s građanima na tribini

KARLOVAC – “Namjena kulturnog i društvenog centra u Karlovcu – pitamo građane” – naziv je javne tribine koja je u tijeku u Knjižnici za mlade u Karlovcu. Na tribini se tematizira pitanje buduće upotrebe prostora Hrvatskog doma. Naime, dosad je ponuđena vizija Hrvatskog doma kao društveno – kulturnog centra, a problematizirani su i načini uključivanja svih dionika lokalne zajednice u izgradnji i oblikovanju novog centra. – Ovom tribinom želimo pitati građane i građanke Karlovca koja je njihova vizija upotrebe Hrvatskog doma i postoji li potreba za zajedničkim prostorom cijele lokalne zajednice – rečeno je danas na početku 8. Clubture Foruma. Tribina koju su organizirali Savez udruga Klubkultura i mreža Kaoperativa kulminacija je niza predhodnih događanja, radionica, panela, okruglih stolova i rasprava u organizaciji karlovačke udruge Kaoperativa.