Novi projekt Veleučilišta; edukacija i samozapošljavanje mljekara/sirara

KARLOVAC – Oko 25 nezaposlenih osoba završit će edukaciju za zanimanje mljekar/sirar, 10 osoba započet će vlastiti posao proizvodnje sira, a Karlovačka županija će biti brendirana kao regija sira. Sve to cilj je novog projekta karlovačkog Veleučilišta i partnera, koji je većim dijelom sufonanciran iz fondova Europske unije.

Projekt Okusi sira – podrška malim proizvođačima sira Veleučilište provodi zajedno s Prirodoslovnom školom Karlovac, Udrugom malih sirara Karlovačke županije Korni, karlovačkim Područnim uredom Zavoda za zapošljavanje i Turističkom zajednicom Karlovačke županije. Projekt koji je započeo u veljači ove godine trajat će do listopada 2016., a trebao bi dovesti do zapošljavanja nezaposlenih osoba zainteresiranih za proizvodnju sira, od kojih bi neki pokrenuli i vlastite male sirane. U sklopu projekta izradio bi se petogodišnji Plan razvoja sirarstva u našoj županiji, ali i osnovala udruga degustatora sira.

Konačni cilj svih sudionika u projektu je stvoriti identitet Karlovačke županije kao regije sira, a to bi se postiglo umrežavanjem institucija, predstavnika lokalne vlasti, turističkih zajednica, OPG-ova, hotela, restorana i slično.

Projekt Okusi sira – podrška malim proizvođačima vrijedan je oko 197 tisuća eura, od čega Europska unija financira oko 183 tisuće eura. Projekt bi trebao sa svim aktivnostima završiti do listopada iduće godine.