KABA

Lemić Brdo bit će sanirano do studenog, no FZOEU će pratiti stanje okoliša još 20 godina

KARLOVAC – Odlagalište otpada na Lemić Brdu jedno je od devet crnih točaka u Hrvatskoj. Gotovo 20 godina stanovnici ovog dijela grada čekaju sanaciju odlagališta koja je nakon nekoliko najavljivanja konačno i krenula u kolovozu prošle godine zahvaljujući Fondu za zaštitu okoliša i resornom ministarstvu. Radovi na sanaciji vrijedni 18,2 milijuna kuna bliže se kraju, a kako napreduju došli su provjeriti direktor Fonda Sven Müller, ministar Mihael Zmajlović te vodstvo grada i županije.

– Prethodne Vlade se nisu bavile ovakvim projektima, kao što ste čuli već 20 godina se priča o sanaciji, no tek preuzimanjem projekta od strane Fonda i ministarstva, došlo je do realizacije. Vjerujem da će nakon sanacije ovaj okoliš biti u boljem stanju, a rizik koji je postojao da opasni otpad zagadi podzemne vode, bit će u potpunosti uklonjen, istaknuo je ministar Zmajlović.

– Svih 100 posto vrijednosti radova financira se sredstvima Fonda za sada. Zajedno s ministarstvom uspjeli smo prezentirati ovaj projekt na višoj razini, tako da kroz mjesec dana očekujemo odobrenje kojim će se velik dio sredstava refundirati iz EU fondova, dodao je direktor Müller.

Od prošlogodišnjeg kolovoza od kada traje sanacija s lokacije je odvezeno više od 300 tona komunalnog otpada, a ukupno će biti zbrinuto oko 14.000 m3 opasnog otpada. Sav opasan otpad odnosno oko 1700 tona do sada je odvezao i zbrinuo CIAK i to u Vojnić i Zabok, a dio u Njemačku.

Inače ovo je bilo četvrto otvorenje radova na sanaciji Lemić Brda, ali jedino koje je zaista i krenulo tako da svoje zadovoljstvo nisu krili župan Ivan Vučić i gradonačelnik Damir Jelić prvenstveno zbog ljudi koji tamo žive, ali i zbog činjenice da je zaštita okoliša strateški cilj grada i županije.

Radovi bi trebali biti gotovi kako je i najavljeno početkom studenog, ali nakon što se lokacija sanira i ploha zatvori osigurat će se i 20-godišnji monitoring stanja okoliša kojeg će financirati Fond.

{rokbox album=|myalbum|}images/stories/vijesti/lemic_sanacija_obilazak/*{/rokbox}