KABA

Objavljen javni poziv za sanaciju klizišta – otvoren do 21. kolovoza

KARLOVAC – Povjerenstvo za sanaciju klizišta objavilo je Javni poziv za građanke i građane grada Karlovca u vezi podnošenja zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstva kao pomoći za djelomičnu sanaciju klizišta nastalih na nekretninama za prošlogodišnjih poplava. Pravo na pomoć ostvaruju vlasnici stambenih objekata koji imaju prijavljeno prebivalište na adresi stambenog objekta u zoni klizišta. Dobivena sredstva vlasnici će moći koristiti za podmirenje troškova izrade projektne dokumentacije i građevinskih radova na sanaciji klizišta. Javni poziv je otvoren do 21. kolovoza. Grad je za tu namjenu rebalansom proračuna za 2015. godinu osigurao 180 tisuća kuna. Više informacija nalazi se na službenim stranicama grada www.karlovac.hr.