KABA

Nastavljen projekt “Jedan, dva, tri – uključi se i ti!”

KARLOVAC – Volonteri iz Karlovca, Krašića, Duge Rese i Plaškog prolaze edukaciju, odnosno Trening trenera u sklopu projekta “Jedan, dva, tri – uključi se i ti”. Radi se o projektu čiji je nositelj udruga za lokalni razvoj Turbina promjena, a kojem je cilj jačanje kapaciteta za organizacijski razvoj i razvoj volonterizma na području Karlovca i općine Plaški.

Projekt Turbine promjena u potpunosti je financiran iz socijalnog fonda Europske unije, a vrijedan je nešto manje od 200 tisuća kuna. Cilj mu je potaknuti razvoj lokalne zajednice uslugama i inicijativama civilnog sektora.

Projekt ukupno traje godinu dana i u njemu je čitav niz radionica, a obuhvatit će 20-ak mladih ljudi. Osim unapređenja kapaciteta udruge Turbina promjena za rad s volonterima i organiziranjem zajednice bit će unaprijeđeni organizacijski kapaciteti udruge, kao i civilnog sektora na području općine Plaški i osigurana kvalitetna podrška jedinice lokalne samouprave.

Mladi koji su uključeni u projekt za sada su zadovoljni naučenim, a njihovo zadovoljstvo dijele i voditelji edukacija.