Ekonomski fakultet Rijeka pionir u ONLINE predavanjima u Hrvatskoj

KARLOVAC/RIJEKA – Moduli, razlikovni program te diplomski ONLINE studij poduzetništva Ekonomskog fakulteta u Rijeci predstavljen je danas u Gimnaziji Karlovac gdje je održana press konferencija. Na njoj su predstavljeni novi programi koje taj fakultet održava u nastavnom centru Karlovac, u Gimnaziji. O toj temi govorili su dekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci Heri Bezić te Alen Host prodekan za diplomske studije riječkog Ekonomskog fakulteta. Njih je pozdravio i gradonačelnik Karlovca Damir Jelić rekavši kako se nada da će Karlovčani i Karlovčanke, ali i ljudi sa šireg prostora prepoznati nove, ali i stare programe te da će se nastaviti uspješna suradnja. Ekonomski fakultet u Rijeci u Karlovcu se nalazi čitav niz godina, a u posljednje dvije godine taj je fakultet napravio preokret i krenuo s nekim novim načinom obrazovanja studenata prateći trendove u Europskoj uniji. Upravo prateći te trendove, naglasio je dekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci Heri Bezić, postali smo prvi u Hrvatskoj. Tom je prilikom predstavio osnovne programe koji će biti izvedeni u Karlovcu. Dekan Bezić tako nas je upoznao s razlikovnim programom koji je namijenjen studentima koji su završili velečilište ili neku od viših škola, a žele upisati diplomski studij Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

– Razlikovni program obuhvaća četiri predmeta. Nakon njegovog završetka student se prijavljuje putem središnjeg prijavnog sustava na prvu godinu diplomskog studija, kazao je dekan Heri Bezić, dodavši da se takvi studenti nakon što završe razlikovni program mogu upisati na riječki redoviti studij, izvanredni studij na module ili pak na novi program koji je danas predstvljen. Riječ je o diplomskom ONLINE studiju poduzetništva.

– Ekonomski fakultet u Rijeci prvi u Hrvatskoj ovu jesen uvodi učenje na daljinu. Program studija istovjetan je izvanrednom studiju poslovne ekonomije, smjer poduzetništvo. Studenti će slušati predavanja kod kuće, a ispiti će se polagati u nastavnom centru u Karlovcu, rekao je dekan Bezić.

Na taj način studenti predavanja mogu slušati od kuće, a putem e – pošte mogu kontaktirati sa profesorioma. Tako se smanjuju troškovi fakulteta, ali i studenata, naglasio je Dekan Bezić dodavši da se jedino ispiti polažu u učinonicama u prisustvu profesora, u karlovačkom slučaju to će biti u Gimnaziji.

Predstavljeni su danas i moduli – program koji riječki ekonomski fakultet već provodi u Karlovcu. Radi se o jednom obliku cjeloživotnog učenja što se u Europi posebno potiče. Moduli su zanimljivi za poduzetnike, a grupirani su na način da su tematski vezani. Polaznik odsluša i položi jedan modul i dobije certifikat, a kada položi sve module može predati zahtjev za upis na Ekonomski fakultet u Rijeci i ukoliko prođe kvalifikacijski postupak, postaje izvanredni student i studij završava u Rijeci samo obranom završnog, odnosno diplomskog rada, rekao je dekan Bezić. Nakon što završe sve module upisuju se na Ekonomski fakultet i sva znanja koja su stekli priznaju im se im se u redovitom školovanju. Inače od 2008. godine od kad Ekonomski fakultet u Rijeci ima svoje programe u Karlovcu upisano je nešto više od 1000 studenata, a od tog broja preddiplomski studij smjer poduzetništvo završilo je njih 800.