Međunarodna arheološka škola i ove godine u Karlovačkoj županiji

JOSIPDOL – Već 13 godina na Viničici se provode sustavna arheološka istraživanja, a treću godinu zaredom na ovom se lokalitetu provodi Američko – hrvatska arheološka škola, koja je počela 28. lipnja, a završava 19. srpnja. Škola se ove godine provodi na području tri županije.

Dugogodišnja suradnja Sveučilišta u Wyomingu i Zagrebačkog sveučilišta rezultirala je ovakvim projektom kojem je osim razmjene studenata cilj osvijestiti potrebu o sustavnom istraživanju i baštini koju imamo u Republici Hrvatskoj.

Lokaliteti – kod Josipdola Viničica i Modruš, Lim u Istri te Baraćeve špilje i jedan dio prema Ličko senjskoj županiji ove su godine u programu škole koja je financirana zahvaljujući trogodišnjem programu Ministarstva kulture. Škola je zapravo dobra podloga za međusobnu razmjenu ideja profesora i studenata.

Studenti iz Amerike osobito su zadovoljni, jer se ne mogu često susretati s ovakvim lokalitetima, osim terenske nastave u Europi, samo na slikama mogu gledati arheološka nalazišta iz starog ili srednjeg vijeka.

Karlovačka županija je bogata lokalitetima, a oni se mogu iskoristiti i za privlačenje turista, kaže profesor Boris Olujić i dodaje da postoji interes, primjerice ogulinskog muzeja u kojem se nalazi dio rekonstruiranih predmeta s lokaliteta Viničica.