J. Budimir; U Hrvatskoj je puno prepreka za poslovanje

KARLOVAC – Općina Barilović izvrstan je primjer dobre prakse. Naime, ta se Općina odrekla komunalnog doprinosa od gradnje novih pogona u poduzetničkoj zoni u Logorištu. Ovakav primjer trebao bi u Hrvatskoj postati praksa i to je upravo ono što predlažemo u svom programu za predstojeće izbore, rekao je Josip Budimir, gospodraski strateg HSLS-a na danas odražanoj press konferenciji u Karlovcu. On je danas uz Dragutina Belevića predsjednika karlovačkog HSLS-a predstavio okosnice gospodarskog programa svoje stranke.

– Želimo da se primjer dobre prakse iz Barilovića proširi na cijelu Hrvatsku u kojoj imamo puno prepreka za poslovanje. Imamo puno prepreka za poslovanje u Hrvatskoj pa je zbog toga naša zemlja na ljestvicama konkurentnosti jako nisko, rekao je Budimir dodajući kako smo svi imali prilike čuti informaciju da je Hrvatska 11 najlošija zemlja po pitanju izdavanja građevinskih dozvola.

– Kad se tome dodaju doprinosi kojima se pokušavaju krpati proračuni mnogih jedinica lokalne samouprave, onda vidite da je to na neki način jedan kvazi porez koji investitori moraju platiti da bi došli u priliku da mogu otvarati nova radna mjesta i stvarati svoj biznis. Zbog toga smo mi prije četiri godine u naš program ugradili, a ostajemo i dan danas na tim pozicijama, sa zahtjevom da se u politici investicija ukinu i komunalni i vodni doprinos da se na taj način pojeftine investicije. A prihodi koje lokalna samouporava mora ostvarivati da bi financirala svoju infrastrukturu da se zarađuju iz naknada jer naknade plaćaju svi postojeći korisnici te infrastrakture i glupo je od novih tražiti da oni plate ulaznicu u klub korisnika te infrastrukture. Ako je cijena korištenja infrastrukture ekonomski realna onda se zapravo iz naknade za korištenje mogu alimentirati dovoljni iznosi sredstava da bi se financiralo i održavanje, ali i razvoj te mreže komunalne infrastrukture, kaže J. Budimir.

Uz navedeno Budimir je predložio da se i oni koji grade nove tvornice oslobode plaćanja izgradnje transformatorskih stanica te da nacionalizirana imovina koja godinama stoji neiskorištena ide u najam putem natječaja ili na prodaju, odnosno koncesiju poduzetnicma.