Objavljen natječaj za davanje u zakup zemljišta za postavljanje kontejnera za sakupljanje tekstila

KARLOVAC – Grad Karlovac je objavio natječaj za davanje u zakup zemljišta za postavljanje kontejnera za sakupljanje tekstila. Radi se o ukupno 15 lokacija u gradu. Početna zakupnina iznosi tri kune po lokaciji na dan, a javne površine na svim lokacijama daju se u zakup na rok od pet godina.

Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti sakupljanja i prijevoza otpada, koja uključuje otpadni tekstil, kao i za kompatibilne djelatnosti. Ponuditelj se sam obvezuje ishoditi odgovarajuće dozvole kod nadležnih tijela za obavljanje djelatnosti sakupljanja i prijevoza otpada.

Dodatne obavijesti o natječaju mogu se dobiti na adresi Grada Karlovca, Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom, Banjavčićeva 9 ili na broj telefona 628 234. Rok za dostavljanje ponuda je 30. srpanj do 12 sati.