Veleučilište u Karlovcu pojačalo kadar, zaposleno deset novih suradnika i nastavnika

KARLOVAC – U novu akademsku godinu karlovačko Veleučilište kreće ojačano novim kadrom.

Zaposleno je 10 novih suradnika i nastavnika, a nova zapošljavanja, doznajemo, bila su nužna za održavanje kvalitete studijskih programa.

– Obzirom na zabranu zapošljavanja na teret resornog ministarstva koja je na snazi zbog situacije u državnom proračunu, Veleučište će nove profesore plaćati vlastitim sredstvima, ostvarenima od školarina i usluga koje daje privatnom sektoru – rekao nam je dekan Branko Wasserbauer.

Sa sadašnjih 60-ak redovnih nastavnika karlovačko Veleučilište tako se uspelo u sam vrh visokih učilišta u Hrvatskoj. Svrstalo se među tri najveća veleučišta, zajedno s Veleučilištem u Rijeci i Tehničkim veleučilištem u Zagrebu.