Karlovački izviđači prvi put samostalno organizirali logorovanje

VELEMERIĆ – Podizanjem šatora, druženjem i dodjelom zahvalnica, u Velemeriću je obilježen završetak logorovanja koje je organizirao Odred izviđača Vladimir Nazor iz Karlovca. Uz domaćine, na logorovanju su sudjelovali izviđači iz Odreda izviđača Spider iz Duge Rese, Tino Lorenzetto iz Rovinja i Frankopan iz Ogulina. Bilo je ovo prvo samostalno logorovanje karlovačkih izviđača nakon što su osnovani prije četiri godine.

Karlovački odred izviđača Vladimir Nazor potomak je nekad poznatog odreda izviđača koji je najpopularniji bio 80.-ih godina prošlog stoljeća. Boravak izviđača u prirodi na nedavno održanom logorovanju omogučila je karlovačka udruga Turbina promjena, koja je eko-volonterski kamp u Plaškom organizirala u sklopu projekta “Misli zeleno, radi zeleno” koji je financiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Izviđači su nekoliko dana boravili u prirodi, s time da su 10 dana proveli u Plaškom i 5 dana u Rovinju. Za kraj su u Velemeriću postavili šatore i pokazali što su naučili na logorovanju.

Krajem rujna na Muljavi će biti održana Victoriada, na kojoj će u 4 dana logorovanja sudjelovati oko 120 izviđača. Inače, Victoriada na Muljavi bit će održana kad je organizirano i zajedničko logorovanje izviđača u svijetu. Svi izviđači na svijetu u isto će vrijeme organizirati logorovanje i na taj način promovirati svoj rad.