OB Karlovac pionir u pilot projektu e-bebe!

KARLOVAC Novopečeni roditelji napokon će moći odahnuti. Naravno, ne u smislu novih sretnih briga već što se tiče hodanja od šaltera do šaltera kako bi pribavili dokumentaciju za novorođenče. Naime, karlovačka bolnica pionir je u pilot projektu e-novorođenče. Na taj način bolnica preuzima odgovornost za prijavu dokumenata djeteta, upisuje ih u sustav te ih elektroničkim putem šalje u e-maticu koja dalje prosljeđuje podatke Zavodu za zdravstveno osiguranje, Ministarstvu uprave, pedijatru i Zavodu za javno zdravstvo.

No postoji određeni preduvjeti koji se moraju zadovoljiti prije nego li se uđe u sustav. Dakle, prethodno roditelji moraju biti upisani kao e-građani.

Daljnja razrada cijelog ovog projekta je i dobivanje prvog elektroničkog kartona koji bi uvjerljivo olakšao građanima, ali i doktorima. Tako više ne bi bilo izgubljenih papira, a stručne osobe imale bi direktan pristup u povijest bolesti svojih pacijenata.

“Trenutno su obrađeni podaci za 52 bebe, ali mislim da roditelji još nisu svjesni prednosti svega ovoga”, naglasio je Željko Štajcer, voditelj ginekologije i opstetricije u OB Karlovac. Do kraja godine predviđa se da će ovaj projekt biti realiziran u 50 posto bolnica diljem lijepe naše.