Konzervatori poručuju: Vlasnici su dužni održavati i sanirati svoje objekte

KARLOVAC – Iz Konzervatorskog odjela u Karlovcu stigao je odgovor na naš upit o lošem stanju kule na početku Radićeve ulice i planovima zaštite i saniranja objekta. Konzervatori poručuju da je održavanje i sanacija obveza suvlasnika, koji o objektu očito ne vode brigu.

Radi se građevini iz 1830. godine, točnije školi “Schola Nationalis”, a izmjene su izvršene 1860. kada je produljeno dvorišno krilo i prizidano stubište u stilu ranog historicizma.

Još tijekom 2007. godine uočeno je izuzetno loše stanje predmetne građevine. Na inicijativu jednog od suvlasnika prof. Zlatka Prpića, ishođeni su tijekom 2007. i 2008. godine posebni uvjeti i prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Karlovcu za sanaciju i rekonstrukciju krovišta i dijela stubišta predmetne građevine. Tijekom 2008. /2009. godine Grad Karlovac je kroz Program spomeničke rente sufinancirao sanaciju I. faze krovišta koje se urušavalo na susjedne građevine s dvorišne strane, a preostali dio financijskih sredstava osigurao je samo jedan od suvlasnika – prof. Zlatko Prpić, dok ostali suvlasnici nisu sudjelovali u sufinanciranju, poručuju konzervatori.

Također, napominju da je sukladno članku 20. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, vlasnik kulturnog dobra obvezan postupati s kulturnim dobrom s dužnom pažnjom, a osobito ga čuvati i redovito održavati, te provoditi mjere zaštite utvrđene ovim Zakonom i drugim propisima.

Održavanje i sanacija predmetne građevine obveza je suvlasnika, a izuzetno loše stanje i urušavanje predmetnog stubišta rezultat je što godinama u predmetnoj građevini nitko od suvlasnika niti ne živi, a inicijative potencijalnih investitora i kupaca nisu se realizirale niti zaživjele zbog složenih vlasničkih odnosa, kaže nadležni konzervator Davor Trupković.