Nema više popodnevne smjene u Dječjem vrtiću Grabrik!

KARLOVAC – Popodnevna smjena u vrtiću Grabrik koja je bila aktivna od 12.30 do 20.30h više nije opcija za one roditelje koji žele dijete ostaviti u poslijepodnevnim satima. Razlog? Želi se spriječiti namjerni ostanak djece dok je primjerice jedan od roditelja kod kuće, jer “vrtić ne smije zamijeniti toplinu obiteljskog doma i ljubavi”, izjavila je ravnateljica Dječjeg vrtića Karlovac, Marina Gojak.

Bilo je roditelja koju su ovu odgojnu uslugu trebali na razini tjedna, tako da su si znali kombinirati ovisno o poslu kojim se bave, a bilo je i onih koji su uvijek dolazili u ovu popodnevnu smjenu.

“Dječji vrtić je predškolska ustanova koja ima svoj plan i program, neki ga poistovjećuju sa čuvanjem djece što nije točno”, izjavila je ravnateljica Gojak.

Pri tome valja naglasiti, da ne postoji jednak pristup edukaciji i igri za jasličku skupinu ili pak za najstariju. Budući da je popodnevna smjena okupljala sve uzraste, nije se mogao kvalitetno odraditi plan i program zamišljen tijekom pedagoške godine.

“Ovdje se prvenstveno misli na interes djeteta, jer svaki slobodni trenutak roditelji bi trebali biti sa svojom djecom”, zaključuje Gojak.

Dakle, bivša popodnevna smjena od sada će biti formirana kao nova grupa kako bi se smanjio broj neupisane djece. Svi oni roditelji koji budu imali potrebu za produženim boravkom moći će ostaviti dijete u dežurstvo.