Pilot-projekt e-Karton od idućeg tjedna u Karlovcu

KARLOVAC – Nakon e-Recepta i e-Uputnice uskoro bi trebalo početi uvođenje e-Kartona. Elektronički karton na jednom bi mjestu trebao objediniti podatke o zdravstvenom stanju pacijenata iz kartona u ordinacijama obiteljskih liječnika, kao i podatke u bolničkim informacijskim sustavima, ljekarnama i laboratorijima. Projekt Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje započet će u Karlovcu, a liječnicima obiteljske medicine bit će omogućen pristup objedinjenim podacima za dio njihovih pacijenata, a nakon toga u proces će se uključiti i karlovačka Opća bolnica.

Primjena e-Kartona, odnosno elektroničkog zapisa o pacijentu, na prvih tisuću pacijenata trebala bi započeti idućeg tjedna, i to u Karlovcu.

– Najvažnije je da pacijenti, ali i liječnici na jednom mjestu dobiju podatke o zdravlju te osobe, pojasnio je karlovački obiteljski liječnik Goran Lazić, inače tajnik Europskog udruženja za uspostavu načela kvalitete elektroničkog zapisa o pacijentu. Pilot-projekt bi, uz to, kaže doktor Lazić, pokazati kako pacijenti reagiraju na to da podaci iz njihovih zdravstvenih kartona budu dostupni liječnicima.

Pacijenti će se moći opredijeliti na četiri različite opcije pristupa njihovim zdravstvenim podacima, te da li žele ili ne žele da njihovi podaci budu vidljivi. Pacijenti ne moraju brinuti o zaštiti podataka, jer će se poštivati sve međunarodne norme zaštite podataka o zdravstvenom stanju pacijenata, tako da će njihovi podaci biti vidljivi samo medicinskom osoblju. Budući da se podaci o pacijentima elektroničkim putem prikupljaju već osam godina , doktor Lazić tvrdi da bi, ako ovaj pilot projekt u Karlovcu prođe bez problema, projekt eKartona mogao na državnoj razini zaživjeti u vrlo kratkom roku.