Centru za rehabilitaciju Ozalj uručena 240 tisuća kuna vrijedna donacija

OZALJ – Centar za rehabilitaciju Ozalj trenutno pruža usluge rane intervencije i partonaže za četrdesetero djece s teškoćama u razvoju na području Karlovačke županije. Zahvaljujući 240 tisuća kuna vrijednoj donaciji koju im je danas uručio predsjednik Uprave PBZ Carda Mislav Blažić, ove aktivnosti ubuduće će se moći obavljati još kvalitetnije.

Ovom donacijom opremljen je kabinet za ranu intervenciju, nabavljena oprema za pozicioniranje djece s teškoćama u razvoju, logopedski i psihologijski testovi, kao i vozilo koje će se koristiti za uslugu psihosocijalne podrške u obitelji i pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja. Novi automobil uvelike će olakšati rad na terenu, rekla je ravnateljica Centra Dijana Borović Galović. Zahvaljujući njemu, usluga patronaže bit će proširena za dvadesetak djece s teškoćama koja žive na prometno izoliranim područjima Karlovačke županije.

Centar za rehabilitaciju Ozalj jedna je od ustranova uključenih u projekt Ministarstva socijalne politike i mladih “Za bolji život djece u domovima socijalne skrbi”, čijoj će realizaciji ova donacija uvelike doprinijeti, naglasila je resorna ministrica Milanka Opačić.

Današnja donacija ujedno je velik doprinos daljnoj transformaciji Centra za rehabilitaciju u Centar za pružanje usluga u zajednici. Naime, inovativne socijalne usluge za djecu s teškoćama, u koje se ubrajaju rana intervencija, patronaža, psihosocijalna podrška, logoterapija, fizioterapija i pomoć pri integraciji u vrtiće i škole, uvedene su s ciljem deinstitucionalizacije po kojoj se ozaljski Centar do sada pokazao iznimno uspješnim.