Iz Grada stigla reakcija na medijske napise o akciji čišćenja Hrvatskog doma

KARLOVAC – Iz gradske uprave reagirali su na medijske napise u vezi s akcijom čišćenja Hrvatskog doma. Tekst priopćenja prenosimo u cijelosti:

Upravni odjel Grada Karlovca za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom je, razmatrajući zahtjev udruge za poticanje kreativnosti i razvoj nezavisne kulture „Poluga” iz Karlovca, a za odobrenje korištenja zgrade Hrvatskog doma u Karlovcu za javnu akciju čišćenja i organizaciju dnevnih događaja u razdoblju od 26. 09. 2015. godine do 27. 09. 2015. godine, obavijestio podnositelja zahtjeva kako, prema stavu više upravnih odjela gradske uprave Grada Karlovca, tzv. velika dvorana Hrvatskog doma nije uvjetna za bilo kakvo korištenje. Naime, nisu zadovoljeni minimalni sigurnosni uvjeti da bi se taj prostor mogao koristiti, tako da već duže od godinu dana Grad Karlovac ne dodjeljuje na korištenje tzv. veliku dvoranu Hrvatskog doma.

Upravni odjel Grada Karlovca za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom je učinio iznimku od prethodno navedenog stava na način da je dao u zakup tzv. veliku dvoranu Hrvatskog doma dana 24. 06. 2015. godine tvrtki Pakt Media d.o.o. Zagreb za potrebe snimanja filma. Radilo se o naplatnom pravnom poslu, a ta je tvrtka preuzela cjelokupnu odgovornost za eventualnu naknadu štete, bilo prema svojim korisnicima tog prostora, bilo prema trećim osobama, kao i prekršajnu odgovornost, nastalu tijekom korištenja predmetnog prostora. Osim toga, ta je tvrtka poduzela vrlo opsežne radnje u tehničkom smislu, kako bi osigurala predmetni prostor od nastanka eventualnih štetnih događaja, što je utvrđeno od strane službenika gradske uprave Grada Karlovca.

Grad Karlovac ne želi prebacivati prethodno navedenu odgovornost na udruge civilnog društva, za slučaj kada bi se tzv. velika dvorana Hrvatskog doma dodijelila na korištenje tim udrugama. Smatramo kako to ne bi bilo korektno, a bez takve klauzule, kao i bez poduzimanja opsežnih radova na osiguranju tog prostora, Grad Karlovac ne može dodijeliti na korištenje tzv. veliku dvoranu Hrvatskog doma.

Sukladno prethodno navedenom, po ponovljenom zahtjevu udruge za poticanje kreativnosti i razvoj nezavisne kulture „Poluga”, Upravni odjel Grada Karlovca za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom je donio odluku da se odobri predmetna akcija čišćenja na dan 10. 10. 2015. godine u prostoru Hrvatskog doma, s izuzetkom tzv. velike dvorane Hrvatskog doma, prostora, koji je u zakupu političke stranke, a u pogledu tzv. Male scene potrebno je dogovoriti se s upraviteljem tog prostora, tvrtkom Mladost d.o.o. Karlovac. Također, moguće je očistiti i okoliš Hrvatskog doma.

Dakle, nije došlo do nikakve promjene stava Upravnog odjela Grada Karlovca za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom u razdoblju od podnošenja prvog zahtjeva, pa do donošenja odluke o drugom zahtjevu udruge za poticanje kreativnosti i razvoj nezavisne kulture „Poluga”, a glede predmetne akcije čišćenja.”