Mogućnost e-volontiranja u Karlovcu

KARLOVAC – Znate li da postoji mogućnost volontiranja on-line? Ukoliko ste čuli, znate da je riječ o e-volontriranju. Oblik volontiranja prvenstveno vezan za internet medije, dakle digitalno, a ima jednaku važnost kao i klasično, naziva se e-volontiranje.

Lokalni volonterski centar VolonterKA sudjelovao je na Europskoj konferenciji koju je organizirao Europski volonterski centar, gdje su se mogli upoznati s e-volontiranjem i primjerima dobre prakse. Budući da je na području cijele Hrvatske još uvijek nepoznat takav oblik rada, u Karlovcu su htjeli iskoristiti znanje stečeno na konferenciji i biti među prvima koje će riječi pretvoriti u praksu.

Još uvijek nema dovoljno zainteresiranih, no činjenica je da ljudi premalo znaju o novoj mogućnosti volontiranja. Prednost ovakvog načina humanog djelovanja je u tome što ga možete obavljati bilo kada i s bilo kojeg mjesta.

Postati e-volonter može svatko. Najjednostavnije se javiti volonterskom centru i iskazati svoju želju, upisati se u bazu volontera te naglasiti nemogućnost fizičke prisutnosti. Zatim će vas usmjeriti na organizaciju koja treba takvu uslugu.