Proglašena elementarna nepogoda za Karlovac zbog odrona zemljišta

KARLOVAC – Proglašena je elementarna nepogoda za područje grada Karlovca zbog odrona zemljišta uzrokovanih vremenskom nepogodom, kojim su na navedenom prostoru nanesene velike materijalne štete na komunalnoj infrastrukturi i javnoj imovini. Za proglašenje elementarne nepogode izazvane poplavom pričekat će se prolazak vodenog vala kroz Karlovačku županiju, kada se vide razmjeri počinjene štete i prikupe zahtjevi gradova i općina za proglašenje elementarne nepogode.

Prije te odluke župana Ivana Vučića održan je sastanak županijskog Stožera zaštite i spašavanja na kojem je utvrđeno da je najteža situacija na širem području grada Karlovca gdje je poplavljeno 255 kuća i 84 gospodarska objekta, ali zbog dobre pripreme i organizacije rada operativnih snaga zaštite i spašavanja nije bilo potrebe za evakuacijom stanovništva.

– Na području Duga Rese problematično je stanje u Sv. Petru i Šeketinom brdu dok je jedan objekt poplavljen u Gornjem Mrzlom Polju. Na području općine Barilović poplavljen je dio objekata na potezu od Belajskih Poljica do Barilovića dok na prostoru grada Ogulina, osim zatvorenih prometnica, nema poplavljenih objekata. Prema izvješću nadležnih iz Hrvatskih voda ispostave Karlovac nasipi su u dobrom stanju i nema opasnosti od njihova probijanja, rečeno je na sastanku.

Najveći problemi sad predstoje stanovnicima mjesta nizvodno od Karlovca.