Nastavljen projekt e-Roma Resource

ZAGREB – U sklopu međunarodnog projekta e-Roma Resource, u Zagrebu je održana treća radionica s temom predstavljanja e-Roma Resource projekta i on-line platforme e-RR.

Gost predavač je bila Vlatka Vincetić voditeljica projekta ”Romona” i Slobodan Veinović predstavnik grada Čakovca, partnera na tom projektu. U sklopu njihovog predstavljanja projekta kao primjera dobre prakse objavljenog na e-RR platformi, tri pripadnice nacionalne manjine Roma, polaznice projekta, Vedrana Oršoš, Valentina Horvat i Grozdana Oršoš ispričale su svoje dojmove, iskustva te probleme na koje su naišle.

Polaznici radionice imali su mogućnost sami pristupiti platformi i dati svoje mišljenje te na taj način sudjelovati u daljnjem razvoju iste. Na kraju radionice, objavljena je Međunarodna konferencija ”Proširi horizonte – Poslovne veze i iskustva za uspješno uključivanje Roma”.

Iduća radionica biti će održana 5. studenog u Osijeku. Za sudjelovanje na radionicama, na Međunarodnoj konferenciji ili za više informacija o samom projektu možete kontaktirati Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac na mail: mihovil.mates@hzz.hr ili na broj telefona 047/606-422. Više o projektu možete saznati na web stranici e-RR projekta: http://www.eromaresource.com/ i o međunarodnoj konferenciji na: www.en.broadenhorizons.si .