Europska komisija potvrdila da je Vrhovni sud povrijedio europsko pravo u slučaju Franak?

HRVATSKA, KARLOVAC –  Dobra vijest za zadužene u švicarskim francima stiže iz Europske komisije. Povjerenica Europske komisije za zaštitu i prava potrošača Věra Jourová poslala je pisani odgovor na prijavu Udruge Franak, koja je Europskoj komisiji poslana u lipnju ove godine, nakon donošenja presude Vrhovnog suda u slučaju „Franak”.

Udruga Franak tada je, podsjetimo, Europskoj komisiji prijavila tešku povredu primjene prava Europske unije od strane Vrhovnog suda RH i zatražila pokretanje postupka protiv Republike Hrvatske zbog povrede Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Povjerenica Europske komisije Věra Jourová potvrdila je najvažnije argumente Udruge Franak, vezano uz sporne pojmove jasnoće i razumljivosti ugovornih odredbi te se pozvala na presudu Europskog suda.

Upravo ovakvo pravno shvaćanje te odlučivanje temeljem citirane presude Europskog suda odbio je Vrhovni sud RH u kolektivnom sudskom procesu, vezano uz dokazivanje nepoštene primjene valutne klauzule u švicarskim francima. Znači li to da je Europska komisija već u ovoj fazi postupka potvrdila pogrešku, odnosno teško kršenje primjene europskog prava od strane Vrhovnog suda Republike Hrvatske u slučaju „Franak”, pitaju se u Udruzi.

Na samom kraju dopisa, Povjerenica Europske komisije najavljuje i moguće poduzimanje aktivnosti koje je zatražila Udruga Franak. U Udruzi se nadaju da to znači i vrlo izgledno pokretanje postupka protiv Republike Hrvatske, ukoliko se drugačije ne može osigurati zaštita potrošača, korisnika kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima, odnosno primjena pravne stečevine Europske unije.

Prenosimo odgovor Povjerenice EK Udruzi Franak:

Izrazili ste vašu zabrinutost glede nekoliko presuda hrvatskih sudova koji su odlučivali o pitanjima jednostrane promjene ugovornih uvjeta te nedostatka transparentnosti u kreditima s deviznom klauzulom u CHF. Prema vašem stajalištu Visoki trgovački sud u Zagrebu i Vrhovni sud RH propustili primijeniti pravo Europske Unije na način da se nisu prethodnim pitanjem, u smislu pokretanja prethodnog postupka, obratili Sudu pravde Europske unije.

Direktiva 93/13EEC o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima propisuje da ukoliko unaprijed sastavljene ugovorne odredbe, u suprotnosti s uvjetom o dobroj vjeri, prouzrokuju značajnu neravnotežu u pravima i obvezama stranaka, na štetu potrošača – NISU OBVEZUJUĆE ZA POTROŠAČA. Standardni uvjeti ugovora koji opisuju glavni predmet ugovora ili primjerenost cijene ne podliježu procjeni poštenosti, pod uvjetom da su pisani jasnim i razumljivim jezikom.

Sud pravde Europske unije pojasnio je da se zahtjev,sukladno kojem ugovorne odredbe moraju biti sročene u jasnom, razumljivom jeziku, mora shvatiti kao zahtjev ne samo u smislu da konkretna odredba bude gramatički razumljiva potrošaču, već da ugovor treba transparentno izložiti specifično funkcioniranje mehanizma konverzije u stranu valutu, tako da je potrošač u poziciji ocijeniti, na osnovu jasnih i razumljivih kriterija, ekonomske posljedice koje za njega mogu proizaći iz istih.

U isto vrijeme, 10.9.2015. Vlada Republike Hrvatske poslala je Saboru RH na usvajanje, po hitnoj saborskoj proceduri, prijedlog zakona o konverziji CHF kredita u kredite s EUR i HRK.

Želim vas uvjeriti da moje službe trenutno utvrđuju situaciju glede kredita u stranim valutama u više zemalja članica. Svrha procjene je utvrđenje činjenica kako potrošači ne bi bili onemogućeni u osporavanju nepoštenih ugovornih odredbi pred sudovima. U ovom smislu, ukoliko bude potrebno, mogu biti poduzete potrebne mjere kako bi se osiguralo da sudska praksa Europskog suda bude u potpunosti primijenjena.”