Udruga Franak zadovoljna odgovorima na upitnik koji je poslala političkim strankama

KARLOVAC – Udruga Franak izuzetno je zadovoljna odgovorima na upitnik koji je poslan političkim strankama. Ti odgovori garancija su da će se u idućem razdoblju od nekoliko mjeseci konačno riješiti jednom i zauvijek sve nezakonitosti u radu hrvatskih banaka te će svi dužnici koji plaćaju ili su plaćali nezakonito velike anuitete u kreditima, konačno biti u potpunosti obeštećeni. Franak je upitnik poslao SDP-u, HDZ-u, Živome zidu, MOST-u, ORaH-u, HDSSB-u, IDS-u, Laburistima, Naprijed Hrvatska, Pametno, Bandić 365, U ime obitelji i Hrvatskoj zori.

Hoćete li zakonom propisati način povrata preplaćenih novčanih sredstava? Hoćete li produljiti trajanje mjere fiksiranog tečaja u slučaju da Ustavni sud poništi zakon o konverziji? Hoćete li po formiranju nove Vlade uspostaviti suradnju s Udrugom Franak u smjeru rješavanja ove problematike? Ovo su samo neka od ukupno osam pitanja koje je udruga Franak uputila političkim strankama uoči predstojećih izbora. Jedino je koalicija Hrvatska raste pozitivno odgovorila na sva pitanja udruge, dok su Domoljubna koalicija, OraH, Živi zid, Naprijed Hrvatska, Pametno i IDS dali polovične odgovore. Samo Bandić 365 i U ime obitelji na upitnik nisu uopće odgovorili.

– Udruga Franak je izuzetno zadovoljna odgovorima političkih stranaka na sva postavljena pitanja i vjerujemo da će se u idućih nekoliko mjeseci konačno jednom i zauvijek riješiti sve nezakonitosti u poslovanju hrvatskih banaka. Bez obzira na vlast, odnosno na predstojeće izbore, udruga Franak će i dalje surađivati sa svakom vlasti, a pogotovo što smo i na to pitanje hoćete li surađivati s udrugom Franak u idućem mandatu dobili odgovor: Hoćemo. Vjerujemo da je politička manipulacija stvar prošlosti i da su itekako svi svjesni da udruga Franak neće nestati dok ne nestane nepravda i bezakonje zbog kojeg je ona i nastala, kazala je Dijana Dorontić iz udruge Franak.

Iako karlovačka podružnica formalno tek treba biti osnovana, do sada se oko 500 građana Karlovačke županije obratilo udruzi zbog egzistencijalnih problema u koje su dospjeli zbog rasta švicarskog franka u posljednjih nekoliko godina.

Ovim putem obavještavam sve naše članove i buduće da prvi sastanak imamo idući četvrtak u Centru za mlade Grabrik. Do sada brojim petstotinjak članova, a vjerujemo da je taj broj i veći s obzirom da ćemo sada konačno započeti i sa službenim radom u Karlovcu. Još jednom bih pozvala građane već na tom prvom sastanku, ukoliko mogu i imaju kretanje kamatnih stopa u euro kreditima od 2004. godine na ovamo, da nam svakako dostave, i na sastanku ili na mail adresu konverzija.uf@gmail.com, dodala je Dorontić.

Prvi sastanak karlovačke podružnice udruge Franak trebao bi biti održan u Centru za mlade u Grabriku idući četvrtak s početkom u 20 sati.