Župa svetog Martina u Hrnetiću slavi spomendan svog zaštitika

KARLOVAC –  Na današnji datum obilježava se spomendan svetog Martina.

Sveti Martin prvi je katolički svetac koji nije bio mučenik. Živio je u 4. stoljeću. Njegov blagdan, Martinje, slavi se 11. studenoga. Na taj dan, u skladu s običajima i tradicijom, za slavlje se peče guska, a tijekom slavlja krsti se mlado vino, budući da je ovaj svetac najpoznatiji upravo kao zaštitnik vinara i vinogradara.

Sveti Martin također je zaštitnik vojnika, konjanika, uzgajivača konja i gusaka, Švicarske papinske garde, Francuske, ali i mnogih mjesta u Europi i Hrvatskoj.

U župi Sveti Martin Hrnetić u Karlovcu cijela će naredna godina biti posvećena proučavanju duhovne baštine ovog sveca, budući se 2016. godine navršava 1.700 godina njegova rođenja, rekao nam je vlč. Alojzije Burja, župnik Župe sv. Martina u Hrnetiću.

Vojnik na silu, biskup po dužnosti, a monah po izboru. Ove riječi najbolje opisuju životni put i karakter jednoga od narodu najomiljenijih svetaca. Mnogo je radio na duhovnom uzdizanju kako vjernika tako i samog klera. Njegov život obilježili su briga za siromašne i karitativno djelovanje zbog čega je i danas uzor svojim duhovnim nasljednicima, dodaje Burja.

Martinovo ime nosi čak 40-ak crkava u Hrvatskoj, a na području Karlovca najstarija župa upravo je Župa svetog Martina. Sigurnih povijesnih podataka o njezinu nastanku nema, no spominje se u popisu najstarijih župa zagrebačke nadbiskupije 1334. godine, a vjeruje se da je postojala i nekoliko stoljeća prije toga.

Župna crkva u sadašnjem obliku podignuta je polovicom 18. stoljeća. Nova sakristija izgrađena je 1991. godine, a 2004. godine dovršen je i novi Pastoralni centar Hrvatskih mučenika, s većom crkvom, velikom dvoranom i stambenim prostorima. Župna crkva sv. Martina i stara župna kurija danas su zaštićene kao kulturna dobra.