web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Udruga za lokalni razvoj Turbina promjena provodi novi projekt u Plaškom

KARLOVAC – Četvrti po redu zajednički projekt čiji je nositelj Udruga za lokalni razvoj Turbina promjena, a partner Općina Plaški krenuo je 1. listopada. Radi se o projektu pod nazivom Zeleni val koji je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a vrijedan je 132 tisuće kuna.

Cilj je povećati participativno učenje i aktivno uključivanje stanovništva i mladih te pružanje potpore društvenoj uključenosti i razvoju kapaciteta lokalne zajednice za aktivnim sudjelovanjem u procesima zaštite prirode i okoliša.

U sklopu projekta bit će izrađena eko igra te locirana i očišćena dva divlja odlagališta otpada na području Plaškog, a suradnja Turbine promjena i općine Plaški nastavit će se i u budućnosti.