30 učitelja 4. generacije završilo edukaciju borbe protiv ovisnosti!

KARLOVAC – Grad Karlovac od 2006. godine kontinuirano provodi preventivni program borbe protiv ovisnosti. Jedan smo od rijetkih gradova koji vlastitim sredstvima financira stručne edukacije učitelja i stručnih suradnika po osnovnim školama. Koncepcijsko zamišljen program provodi se po školama 4. godinu zaredom, a svi polaznici imaju dvogodišnju edukaciju. Posljednji seminar za 4. generaciju održan je u OŠ Grabrik, a sva stečena znanja ovi učitelji prenijet će dalje na svoje učenike i njihove roditelje.

130 učitelja i stručnih suradnika prošlo je do sada edukaciju, dok ovu generaciju završava njih 30. “Umrežavanje Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, Centra za socijalnu skrb, Policijske uprave Karlovačke, Državnog odvjetništva i udruga mogu se postići kvalitetni rezultati”, izjavila je Andreja Navijalić, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Karlovca.

Uz samu edukaciju i prevenciju radila se i supervizija učitelja koji su u prevenciji. Njihove povratne informacije govore o tome da su jako osnaženi u suradnji s roditeljima u području rješavanja problematike te da se u svakoj od osnovnih škola može naći primjer kvalitetne suradnje.

Voditeljica preventivnog programa prof. dr. sc. Lidija Arambašić navodi da je ovaj grad čudo, budući da je Karlovac siromašan grad no uvijek prepoznaje prave projekte i programe koje podrži i financira.

Izazovi se iz godine u godinu mijenjaju. Svi novi faktori, pa tako i prisutnost virtualnog svijeta, rješavaju se generičkim putem, koji su primjenjivi na sve situacije. Jačanje osobne odgovornosti, kako s agresivnom djecom, kako razgovarati poštujući ljudsko dostojanstvo, teme su koje su primjenjive uvijek, u bilo koje dobra i s bilo kojim uvjetima, ističe Arambašić.