Udruga Franak i dalje zabrinuta zbog manipulacija eurskim kamatama

KARLOVAC –  Reakciju Hrvatske narodne banke, koja je naložila bankama da klijentima zaduženima u švicarcu dostave nove, ispravljene verzije dodatka ugovora i ostale dokumentacije vezane uz konverziju u euro, u udruzi Franak doživljavaju kao pobjedu. Naime u nalogu bankama HNB je kao sporne naveo upravo one odredbe na koje je Udruga Franak upozoravala već tjednima.

No iako je HNB reagirao na pet spornih točaka, ono što članove udruge i dalje brine je manipuliranje eurskim kamatama.

Savjet građanima glasi – ne žurite u banke potpisati dodatke ugovorima, već prije toga dobro proučite što u njima stoji. Oni koji žele da njihove anekse prije potpisivanje provjere upućeniji u problematiku, dobrodošli su na konzultacije udruge koje se odnedavno održavaju i u Karlovcu.

Konzultacije su najavljene i za idući tjedan, a o vremenu i mjestu građani će biti obaviješteni putem medija, te preko web i FB stranice Udruge Franak.

Dosadašnje konzultacije održavale su se u Centru za mlade u Grabriku i bile su odlično posjećene, što govori o razmjerima problema zaduženih u švicarcu.  U Hrvatskoj ih je čak 50-ak tisuća, a posao za njih odrađuje 50-ak volontera udruge Franak koja je svojim dosadašnjim radom i rezultatima pokazala kako se protiv jakih možemo boriti samo – zajedno.