Turbina promjena educira volontere iz Plaškog, Krašića, Karlovca i Duge Rese

PLAŠKI – U tijeku je edukacija za volontere iz općina Krašić i Plaški, Duge Rese i Karlovca uključene u provedbu projekta „Jedan, dva, tri uključi se i ti!”, kojega provodi Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena”. Edukacijom su obuhvaćene teme: “Zakonodavni okvir i menadžment volontera, “Organiziranje zajednice” i “Upravljanje projektnim ciklusom – pisanje i provedba projekata financiranih iz EU fondova”. Na desetodnevnoj edukaciji prisustvuje ukupno 21 polaznik, a provodi se s ciljem prenošenja naučenih znanja i vještina volontera stečenih tijekom provedbe projekta, novouključenim volonterima.

Ovaj EU projekt s ciljem jačanja kapaciteta za organizacijski razvoj i razvoj volonterizma „Turbina promjena” provodi na području Karlovca i općine Plaški. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge vlade RH u iznosu od 199.280 kuna.

Tijekom deset mjeseci provedbe projekta, organizirano je niz radionica i edukacija za volontere s ciljem jačanja civilnog sektora na području Karlovačke županije.

U sklopu edukacije u općini Plaški organizirana je i mala volonterska akcija vezana uz informiranje stanovništva o očuvanju okoliša i zaštiti prirode. Provedeno je anketiranje stanovnika općine o prioritetima zaštite prirode i okoliša, te su dijeljeni letci sa savjetma za očuvanje okoliša. Volonterskom akcijom ostvareni su jako dobri rezultati, odnosno pokazao se veliki interes stanovnika za sudjelovanje u anketiranju, te je letcima “Mislim zeleno-činim zeleno” informirano stanovništvo o EKO otocima, te odvajanju i recikliranju otpada.

Do kraja projekta preostala su još dva modula edukacije prilikom kojih će volonteri izraditi svoje završne radove, odnosno vlastite projektne prijedloga, te izrada brošure sa primjerima dobre prakse vezane uz rad sa volonterima i pokretanjem inicijativa mladih u lokalnim zajednicama.