Odjel pedijatrije OB Karlovac dobio titulu prijatelja djece

KARLOVAC – Odjel pedijatrije Opće bolnice Karlovac nakon niza godina uspio je u nastojanju da kroz akciju „Za osmijeh djeteta u bolnici” stekne status Bolnički odjel – prijatelj djece. Važno je to priznanje za djelatnike, ali i dokaz da je odjel prilagođen upravo onima zbog kojih postoji – malim bolesnicima.

Još 1999. godine bolnica, odnosno odjel pedijatrije uključio se u ovaj projekt koji za cilj upravo ima ono što sadrži u nazivu – osmijeh djeteta. Posljednji korak bio je preuređenje odjela, a zahvale idu začetnicima – Savezu društava naša djeca, Hrvatskom liječničkom zboru, Hrvatskom društvu za preventivnu i socijalnu pedijatriju te Pedijatrijskom društvu hrvatske udruge medicinskih sestara. Cilj akcije je princip otvorene bolnice u odnosu na djecu.

Akcija ima 12 zahtjeva i 73 propozicije, a do titule je bio dug put u kojeg je utkan rad brojnih liječnika, osoblja, ali i vanjskih suradnika koji su svi željeli isto – omogućiti što kvalitetniju skrb djeci u bolnici.

Sve je krenulo još 1993. godine s rodilištima prijateljima djece, a nastavljeno je kroz širu skrb o djeci. Trebalo je 20 godina upornog rada, a tim tempom se nastavlja i dalje i to bolnicama koje promiču zdravlje povezivajući se sa roditeljima i udrugama, gdje je dijete subjekt, a ne objekt zdravstvene zaštite.