Novi kolektivni ugovor ostaje socijalno osjetljiv, ali smanjena određena materijalna prava

KARLOVAC – Ukoliko ne bude nikakvih nepredvidivih situacija kolektivni ugovor u 2016. godini Karlovačkoj županiji mogao bi donijeti uštedu od oko 400 tisuća kuna, rečeno je danas na potpisivanju novog ugovora u Uredu župana. Inače Kolektivi ugovor za zaposlenike županije nije se mijenjao od 2005. godine.

Niz zakonskih promjena, počevši od Zakona o radu, pa sve do porezne reforme, razlozi su zbog kojih se u travnju ove godine krenulo s pregovorima oko novog kolektivnog ugovora za zaposlenike Karlovačke županije. Osim toga valjalo ga je nakon 10 godina prilagoditi i situaciji posebno onoj gospodarskoj u kojoj se nalaze i država i županija.

– Socijalna prava poput bolesti, bolesti djeteta, obitelji i slično nismo dirali, pokazali smo i jedni i drugi socijalnu osjetljivost. Osobno smatram da možemo biti zadovoljni ovim ugovorom mi kao poslodavci i svi zaposlenici, kazao je župan Karlovačke županije Ivan Vučić.

Zaposlenicimo Karlovačke županije ovim ugovorom smanjena su neka materijalna prava, poput božičnice, uskrsnice i regresa pri tom osnovica plaće nije smanjena jer je umanjena prijašnjih godina.

– Mi imamo dobrog poslodavca kao socijalnog partnera i trebamo zahvaliti na razumijevanju županu i njegovim suradnicima koji uvijek kada treba dogovaraju, pregovaraju i donose odluke ipak svjesni okruženja, na dobrobit svojih zaposlenika, napomenula je povjerenica Sindikalne podružnice zaposlenika Karlovačke županije Marija Medić, dok je predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH Boris Pleša istaknuo kako su sindikati uvijek spremni na socijalni dijalog.

– Bilo je svakakvih zahtjeva s jedne i druge strane, ali uspjeli smo postići dogovor svjesni gospodarske situacije jer naime na idućoj županijskoj skupštini točka dnevnog reda je treći rebalans proračuna, ali sa smanjenjem na prihodovnoj i rashodovnoj strani, dodao je dožupan Josip Šafar.

Ugovora će se pridržavati i jedna i druga strana ipak s nadom u neko bolje sutra kada će biti moguće neke stvari i mijenjati na bolje.

zupanija_kolektivni_2015