Trend zatvaranja obrta u stagnaciji, no Obrtničkoj komori smanjeni prihodi

KARLOVAC – Trend zatvaranja obrta gotovo je zaustavljen, naime broj obrta u Karlovačkoj županiji je otprilike na istoj razini kao i prošle godine u ovo vrijeme, ima ih 1.860. No, prihodi Obrtničke komore su značajno smanjeni, što je bio razlog rebalansa financijskog plana za tekuću godinu.

Problemi u obrtništvu već su dobro poznati, od početka ekonomske krize brojni su obrtnici ostali bez posla, no čini se kako se situacija ipak popravlja, a dokaz tome je i stagnacija zatvaranja obrta. Slično je u cijeloj Hrvatskoj.

Mi se nadamo da je došao kraj obrtničkim mukama. Izuzetno je teška situacija, kako u gospodarstvu, tako i u obrtništvu, no čini ipak da su ove godine malo bolji pokazatelji, nego prošle, no treba pričekati službene rezultate za cijelu 2015. godinu, rekao je predsjednik Obrtničke komore Karlovačke županije Darko Stanković.

Obrtničkoj komori je znatno pao priliv sredstava iz komorskog doprinosa, što je bio glavni razlog sjednice na kojoj su jednoglasno usvojene izmjene plana, odnosno rebalans proračuna komore za 2015. godinu.

Mjesečni komorski doprinos po obrtniku za područnu obrtničku komoru iznosio je do 2014. godine četrdeset kuna, za 2014. godinu bio je jedanaest kuna, a za ovu godinu trinaest kuna. Nama su gotovo na jednu četvrtinu smanjeni prihodi sa tog temeljnog prihoda obrtničkih institucija. I to je razlog, zbog kojeg moramo prilagođavati financije, istaknuo je tajnik Obrtničke komore Karlovačke županije Vlado Jelkovac.

Najvažnije aktivnosti će i ove godine biti bazirane na organizaciji i posjećivanju obrtničkih sajmova, a iz Obrtničke komore poručuju kako će većina aktivnosti ovisiti o visini komorskog doprinosa.