ROZP: Zadovoljni smo postignutim u ovoj godini

KARLOVAC – Regionalna organizacija zaštite potrošača ROZP održala je danas redovnu sjednicu, na kojoj je predstavljeno izvješće o radu udruge u posljednjih godinu dana, a usvojeni su i dokumenti za rad u narednom periodu. Predsjednik ROZP-a Željko Tomašić zadovoljan je postignutim u ovoj godini, a posebice dizanjem problematike toplinarstva na nacionalnu razinu.

– Najviše bih izdvojio to što smo problem toplinarstva digli na nacionalnu razinu, kao i problem parkiranja, odnosno naplata dnevnih parkirnih karata. Bili smo i vrlo aktivni na donošenju Izmjena i dopuna Zakona o zaštiti potrošača, kao i u Nacionalnom vijeću za zaštitu potrošača, koje je na dnevni red stavilo toplinarstvo i izmjene Zakona o tržištu toplinskom energijom – sumirao je Tomašić.

Zadovoljan je i što je s Gradskim vijećem grada Karlovca nedavno konačno uspio uspostaviti suradnju u vidu konzultacija, na kojima je bilo riječi o dvije inicijative ROZP-a, vezane uz unapređenje javnih usluga na području organiziranog grijanja i parkiranja. Detektirani su problemi, te dogovorena stalna razmjena informacija i zajedničko angažiranje na prolažanju najpovoljnijih rješenja za građane.

U godini koja slijedi, u ROZP-u će se nastaviti baviti problematikom toplinarstva jer posla je, kaže Tomašić, još puno.

Na današnjoj sjedinici donesena je i odluka o dodjeli priznanja, a ove godine status počasnog člana dobio je Grad Mali Lošinj, kojije ove godine s ROZP-om potpisao Sporazum o suradnji na informiranju, edukaciji i savjetovanju potrošača.