Modernizacija poslovanja; Inkasator prelazi na slanje računa e-mailom

KARLOVAC – Za građane brže i jednostavnije, za Inkasator jeftinije. S tim je ciljem zamišljen novi oblik distribucije računa građanima e-mailom, koji je upravo završio fazu testiranja i sada je spreman za širu upotrebu.

Naime, kako bi smanjila troškove distribucije računa, u studenom prošle godine gradska tvrtka Inkasator krenula je s pilot projektom slanja računa e-mailom. U prva tri mjeseca u praksi su ustanovljeni i uklonjeni nedostaci i slabije točke ovog načina distribucije računa. Ovaj mjesec svim će građanima, uz standardne račune koje dobivaju u poštanski sandučić, biti upućen poziv da dostave svoje e-mail adrase, kako bi im ubuduće računi mogli biti slani preko interneta.

U Inkasatoru napominju da građani ne trebaju biti sumnjičavi jer će se njihove e-mail adrese koristiti isključivo u svrhu slanja računa.

Dodajmo na kraju da, iako se kao jedan od razloga za njegovo uvođenje spominje štednja, ovaj oblik modernizacije neće značiti otkaz ni za koga od zaposlenika, jer ova gradska tvrtka niti do sada nije imala radnike koji bi bili zaduženi isključivo za distribuciju računa.