Udruzi slijepih 32 tisuće kuna za trogodišnji program pomoći članovima

KARLOVAC – Predsjednik Udruge slijepih grada Karlovca i Karlovačke županije Mirsad Bećirović potpisao je ugovor o provedbi trogodišnjeg programa pod nazivom „Gledate nas, a vidite li nas”.

Radi se o projektu kandidiranom na javni natječaj Grada Karlovca. Udruga će zahvaljujući 32 tisuće kuna koliko su dobili od Grada, članovima moći pružati niz usluga i razne oblike tehničke pomoći. Omogućit će im odlaske na društvene događaje, sportsku rekraciju i edukaciju te olakšati članovima svakodnevni život rješavanjem njihovih problema i potreba – od administrativnih do onih iz područja zdravstvene i socijalne skrbi, pratnje, pomoći i asistencije u svakodnevnom življenju.

Grad Karlovac ovom potporom potiče razvoj demokratizacije civilnog društva posebice najugroženijih društvenih skupina i osoba s invaliditetom.