Završen projekt “Dodajmo život godinama”

KARLOVAC – Projekt ” Dodajmo život godinama” došao je do svog kraja. Financiran je iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala” 2007. – 2013. – Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga. Vrijednost je nešto više od 732 tisuće kuna, a zahvaljujući projektu starije osobe u Ogulinu, Ozlju, Slunju i Vojniću dobile su mjesto za druženje.

Karlovačka županija ima većinom starije stanovništvo, naime prema popisu stanovništva iz 2011. godine od 128.899 stanovnika, čak 27.210 je starije od 65 godina. Kroz program Pomoći u kući prije nekoliko se godina javila ideja o ovakvom projektu koji je uspješno završen.

Nakon završetka projekta cilj je pronaći način opstanka kutaka za starije osobe, tako je projekt već apliciran prema Ministarstvu socijalne politike i mladih. Nastojanje jest povezati pomoć u kući sa radom kutaka.

U sklopu projekta izrađen je i katalog udruga civilnog društva koji pružaju socijalne usluge na području županije te dvije brošure o zdravoj prehrani i njenoj važnosti u starijoj dobi. Jedan od ciljeva projekta bio je i omogućiti starijim osobama da se izraze kroz razne vidove radionica.

Nositelj projekta bilo je Gradsko društvo Crvenog križa iz Slunja, inicijator je bio Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Karlovačke županije, a provodio se na području Slunja, Vojnića, Ogulina i Ozlja. dZa vrijeme trajanja projekta u razne je aktivnosti bilo uključeno više od 400 starijih osoba, a svi uključeni nadaju se nastavku programa.