Eko Pan u borbi protiv korupcije u upravljanju šumama i rijekama

KARLOVAC – „Transformacija – Novi pristup upravljanju zaštićenim i NATURA 2000 područjima” naziv je novog projekta u koji se uključila i karlovačka udruga za zaštitu okoliša i prirode Eko Pan. Projekt u kojem, uz Eko Pan, sudjeluju udruge Zeleni Osijek, ZEO Nobilis, te WWF Austrija u partnerstvu sa Pravnim fakultetom Osijek započeo je 1. prosinca prošle godine i trajat će dvije godine.

Cilj projekta, vrijednog oko 200 tisuća eura, je primjena najboljih pravnih alata i praksi za povećanje sudjelovanja javnosti, transparentnosti i borbe protiv korupcije kada je u pitanju upravljanje prirodnim resursima kao što su šume ili rijeke. Projekt se provodi u zaštićenim područjima i ekološkoj mreži NATURA 2000 u sedam županija i uz četiri međunarodne rijeke: Kupu, Muru, Dravu i Dunav.

Aktivnosti će u prvoj fazi projekta biti fokusirane na analizu postojeće prakse po pitanju dodjele koncesija, provedbi javnih nabava, transparentnosti u upravljanju zaštićenih prirodnih područja te izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva. U drugoj fazi će biti osnovana okolišna pravna klinika, te će biti izrađen novi nastavni plan prakse i rada na konkretnim slučajevima za studente Pravnog fakulteta Osijek.

Javnost će se u projekt moći uključiti preko seminara, okruglih stolova i foto monografije, kojima će partneri u projektu educirati i osvijestiti javnosti o važnosti sudjelovanja u odlučivanju, međusektorske suradnje i transparentnih procesa.

Projekt financira Europska unija u sklopu IPA komponente – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, a sufinancira ga Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.