Gradsko vijeće danas o prodaji Centrala i osnivanju Aquatike

KARLOVAC – Svoju 24. sjednicu održat će danas Gradsko vijeće grada Karlovca. Na dnevnom redu našle su se 34 točke, te tematska točka o analizi poslovanja Turističke zajednice Grada Karlovca. Vijećnici će, između ostalog, raspravljati o polugodišnjem izvješću o radu gradonačelnika, i to o drugoj polovici 2015. godine.

Pred gradskim vijećnicima je i odluka o prihvaćanju ponude za kupnju poslovnog udjela grada Karlovca u trgovačkom društvu Central d.o.o. Na natječaj o kupnji javio se jedino poduzetnik Jozo Kaleb iz Zagreba, koji je ponudio milijun i 763.000 kuna za gradski udio u Centralu.

Gradsko vijeće bi trebalo donijeti odluku i o osnivanju Javne ustanove Aquatika – Slatkovodni akvarij Karlovac te o imenovanju ravnatelja nove Javne ustanove.