Dan logopedije obilježen i u karlovačkoj Poliklinici SUVAG

KARLOVAC – Hrvatsko logopedsko društvo već desetu godinu za redom u suradnji s Europskim udruženjem logopeda 6. ožujka obilježava Europski dan logopedije. Logopedija je znanost koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i tretmanom poremećaja u komunikaciji među ljudima pod kojom se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s produkcijom govora, te s percepcijom oralnog i pisanog govora, kao i oblicima neverbalne komunikacije.

Ove godine tema pod kojom se obilježava Europski dan logopedije je Dispraksija dječje dobi. Dispraksija se u dječjoj dobi mora tretirati, jer ona neće proći, već će sazrijevanjem samo promijeniti oblik. To su djeca koja će u školi imati teškoće u učenju. Povodom Dana logopedije karlovačka Poliklinika Suvag organizirala je Dan otvorenih telefona.

– Dispraksija je poremećaj koja ima simptomatologiju sličnu svim drugim poremećajima i preklapa se sa simptomatologijom ostalih govorno-jezičnih poremećaja. Karakteristična je po tome što dijete koje ima dispraksiju nema neuromotoričko oštećenje, ali ima problema doći od ideje do izvođenja voljnih pokreta, kao što je govor, pojasnila je voditeljica Dijagnostike i rehabilitacija u SUVAG-u, Vesna Pavlačić.

U Poliklinici SUVAG zaposleno je 11 logopeda. Uz to, s korisnicima u dvije smjene rade i tri suradnika; psiholog, defektolog i kineziterapeut, te otorinolaringolog i neuropedijatar iz Opće bolnice Karlovac. Dnevno kroz SUVAG prođe od 130 do 150 pacijenata.

Iz SUVAG-a preporučuju roditeljima koji primjete bilo kakve probleme u području jezično-govorno-glasovne komunikacije s djetetom da se jave pedijatru koji će ih uputiti u Polikliniku na dijagnostiku.