Karlovčani drže neslavni rekord po ulasku u minus na računu

HRVATSKA, KARLOVAC – Stanovnici Karlovačke županije hrvatski su rekorderi kada se radi o ulasku u dopušteni minus. Po minusima na računima slijede građani Sisačke i Krapinske županije. Što je županija nerazvijenija, njezini stanovnici češće ulaze u minuse, pokazala je analiza kreditne politike banaka po županijama koja je predstavljena u Hrvatskoj narodnoj banci.

 Po pitanju ulaska u minuse najsavjesniji su stanovnici najbogatijih županija. Kod Istrana i Dubrovčana dopušteni minusi čine svega 7 posto duga stanovništva, ispod 8 posto su još Grad Zagreb i Primorsko-goranska županija.

Veći udio kunskih kredita u pravilu imaju nerazvijene županije, što je posljedica zaduživanja iz dopuštenog minusa. Analiza također pokazuje da četiri petine ukupnog duga hrvatskih građana čine stambeni i hipotekarni krediti. Dopušteni minusi čine 10 posto ukupnog kreditnog udjela stanovništva, a ostatak od približno jedanaest posto podjednako su zastupljeni krediti za automobile i krediti uzeti na kreditne kartice.