Za projekte gradskih četvrti i mjesnih odbora ove godine 280.000 kuna

KARLOVAC – Javni poziv za prijavu projekata gradskih četvrti i mjesnih odbora bio je tema sastanka predstavnika gradske uprave i resornih pročelnika sa predstavnicima gradskih četvrti i mjesnih odbora.

Predstavnicima gradskih četvrti i mjesnih odbora objašnjena je dokumentacija i procedura podnošenja projektnih prijedloga, kao i Pravilnik o sufinanciranju projekata jedinica mjesne samouprave.

U Proračunu Grada Karlovca za 2016. godinu za financiranje projekata mjesne samouprave osiguran je iznos od 280.000 kuna. Prijave se podnose na propisanim obrascima do 30. ožujka.