KABA

Svjetski je dan šuma

KARLOVAC – Prvi dan proljeća slavi se kao Svjetski dan šuma. One su danas na globalnom niovu ugrožene zbog lošeg gospodarenja, no u Hrvatskoj su u dobrom stanju. Kako bi to i ostalo tako važno je nastaviti s planskim gospodarenjem i edukacijom građana.

Gubitak šuma na svjetskoj razini nastavlja se zbog klimatskih promjena, unatoč globalnim naporima za smanjenjem ispuštanja u atmosferu plinova s učinkom staklenika, u Hrvatskoj tih problema za sada nema, kaže predsjednik Hrvatskog šumarskog društva Oliver Vlainić.

Osim gospodarske važnosti šuma o kojoj se najčešće govori, valja reći da funkciju šuma koristimo svaki dan – udišući čisti zrak.

Upravo je Karlovac kolijevka hrvatskog šumarstva, naime prošle je godine obilježeno 250 godina organiziranog šumarstva na našem području. Karlovačka županija može se pohvaliti raznolikošću šuma koje se protežu od nizinskog do brdskog područja – od jele i bukve, preko hrasta lužnjaka i poljskog jasena pa do hrasta kitnjaka i bukve, kaže Vlainić.

Karlovčani su i ekološki osviješteni – sve je manje odlaganja otpada u šumama, iako negativni primjeri postoje. U budućnosti se možemo samo nadati da će mlade generacije shvatiti da bez šuma nema života, dodaje Vlainić.

Ples