KABA

Urbari Radoslava Lopašića nakon 120 godina ponovo predstavljeni javnosti

KARLOVAC – Karlovački ogranak Matice hrvatske predstavio je karlovačkoj, i široj hrvatskoj javnosti pravu jezičnu poslasticu. Naime, priredili su pretisak Urbara Radoslava Lopašića.

Urbari kao zbirke propisa kojima su, od ranog srednjeg vijeka, uređivani odnosi vlastelinstva i kmetova nastali su prvenstveno radi lakšeg upravljanja i reguliranja vlasništva, te i danas, više od 120 godina nakon prvog objavljivanja, predstavljaju neiscrpno vrelo za proučavanje pravne, gospodarske, jezične i društvene povijesti. Godinu dana nakon Lopašićeve smrti, 1894., Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti objavila je njegove Hrvatske urbare u okviru Monumenta Slavorum koji obuhvaća izvore za povijest Južnih Slavena.

– S obzirom da je u našim knjižnicama ostalo tek nekoliko originalnih primjeraka ovog djela, a proučavajući rad i djela Radoslava Lopašića, odlučili smo se prirediti pretisak ove knjige, kazala je urednica pretiska Hrvojka Božić.

Lopašićeve Urbare možete nabaviti u Matici hrvatskoj po cijeni od 150 kuna.