Istraživanje Eko Pana: Većina studenata prava nije upoznata s Arhuškom konvencijom

KARLOVAC – Od 375 građana njih 273 smatra kako ih tijela lokalnih vlasti nedovoljno informiraju o svom radu, a većina, čak 344, smatra kako građani imaju pravo sudjelovati u donošenju odluka o upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima.

Rezultati su to istraživanja javnog mnijenja o sudjelovanju javnosti u upravljanju prirodnim resursima kojeg je u okviru projekta ”Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima” provela udruga Eko Pan kao nositelj projekta te partneri udruge Žmergo i Zelena Akcija.

Prilikom istraživanja posebno ih je zanimala razina informiranosti studenata prava jer projektom žele skrenuti njihovu pažnju na područje prava okoliša za koje, smatraju, ne postoji dovoljno interesa.

Iako su građani upoznati s mogućnostima sudjelovanja, uopće ili nedovoljno koriste sve dostupne alate poput prava na pristup informacijama, a istraživanje je pokazalo kako većina studenata prava, ali i građana, nisu upoznati s Arhuškom konvencijom, osnovnim međunarodnim pravnim okvirom o uključivanju građana u politike okoliša, poručuju iz Eko Pana.

Dobiveni rezultati prvenstveno će se koristiti u nastavku provedbe projekta kao jedna od osnovnih smjernica pri sastavljanju edukativnog materijala i pripreme sadržaja seminara i radionica u sklopu projekta. Cilj upitnika bio je dobiti uvid u stavove građana o pojmovima kao što su sudjelovanje javnosti, transparentnost, korupcija, privatizacija, koncesije i pravo na pristup informacijama.

– Nadamo se kako ćemo tijekom i nakon projekta uspjeti skrenuti pažnju studenata na izuzetno važno područje prava okoliša kao i potaknuti građane na aktivno sudjelovanje u upravljanju prirodnim resursima. Upravo je demokratska suradnja javnosti s tijelima javne vlasti, kao i preuzimanje zajedničke odgovornosti, temelj održive budućnosti, zaključuju u Eko Panu.