KABA

Projekt Centra za gospodarenje otpadom predstavljen ministru Dobroviću

ZAGREB – Centar za gospodarenje otpadom u Karlovačkoj županiji predstavljen je danas ministru zaštite okoliša i prirode Slavenu Dobroviću. Na sastanku su bili župan Karlovačke županije Ivan Vučić, direktorica Centra za gospodarenje otpadom “Kodos” Marija Tufeković i županijski pročelnik Marinko Maradin. Centar je prikazan resornom ministru kroz prikaz Studije izvedivosti koja je dovršena.

– Ministar je bio zadovoljan viđenim. Tim više što se iz dokumentacije vidi da će Centar u potpunosti zadovoljiti ciljeve izdvajanja iz EU direktiva, čak i premašiti u nekim dijelovima. No, rekao je da bi ti postotci izdvajanja mogli biti bolji, i da bi bilo dobro da sama investicija Centra pričeka Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske koji je pred dovršetkom i koji će u idućih mjesec dana izaći pred javnost, kaže županijski pročelnik Marinko Maradin. Tim planom bi onda bile definirane vrste i količine otpada koji bi se trebali primarno izdvajati.

Prema trenutno važećem Planu gospodarenja otpadom moramo preuzeti dio otpada sa zapada Sisačko-moslavačke županije i sjevera Ličko-senjske. Maradin kaže da su trenutno u fazi razgovora s obje županije oko njihovog vlasničkog udjela i udjela u sufinanciranju. Ministar Dobrović je zamolio da se i u tom smislu zaustave postupci kako bi, kad se redefinira vrsta i količina otpada, dobili točne podatke.