KABA

Tečaj – prepoznavanje palijativnog bolesnika i komunikacija u palijativnom timu

KARLOVAC – “Prepoznavanje palijativnog bolesnika sa osnovama komunikacije članova vanbolničkog i bolničkog palijativnog tima” naziv je tečaja koji će ovu subotu u 9 sati biti održan u Domu za starije i nemoćne osobe sveti Antun. Organizatori su županijski Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb i Projektni tim za palijativnu skrb Karlovačke županije.

Tečaj je namijenjen svim zdravstvenim djelatnicima koji kontinuirano ili povremeno sudjeluju u skrbi palijativnog bolesnika u vanbolničkom ili bolničkom okruženju. Osobito stavlja naglasak na ulogu obiteljskog liječnika, medicinske sestre/tehničare u zdravstvenoj njezi u kući, patronažne, fizioterapeute kao i njihovu povezanost sa bolničkim palijativnim timovima.

Cilj tečaja je dati znanja o osnovnim organizacijskim jedinicama pružanja palijativne skrbi (kuća, bolnica i dnevna bolnica) te o alatima za identifikacija bolesnika za uvođenje u sustav palijativne skrbi. Također tijekom tečaja polaznici bi dobili znanja o načinu vođenja osnovne medicinske dokumentacije kao i indikatorima kvalitete u palijativnoj skrbi.