Uskoro nogostupi na D1, most u Donjem Pokupju i sanacija klizišta u Ozlju

Četiri velika projekta vezana uz prometnu infrastrukturu u Karlovačkoj županiji trebala bi biti započeta u sljedećih nekoliko mjeseci. Radi se o izgradnji nogostupa na D1 u Tušiloviću i Draganiću, mosta u Donjem Pokupju te sanaciji klizišta u Ozlju.

Zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Miro Škrgatić, direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić i predsjednik Gradskog vijeća Damir Mandić održali su radni sastanak na temu projekata u gradu i županiji.

Kao predstavnik Hrvatskih cesta mogu vas da planiramo pokrenuti investicije vrijedne otprilike 65 milijuna kuna na području Karlovačke županije. Prioritete smo zajedno utvrdili, kazao je Škorić.

Do kraja godine bit će završen projekt za Marmontovu ulicu Stative – Borlin, odnosno D6, očekuje se izdavanje građevinske dozvole, a tijekom sljedeće godine trebali bi krenuti i radovi. Razgovaralo se i o nastavku Brze ceste Mostanje – Vukmanićki Cerovac u duljini od šest kilometara, dodao je Škorić. Grad, Hrvatske vode i Hrvatske ceste ići će na razdvajanje projekata i uskoro bi to trebalo postati aktualno.

To je ključan projekt za grad Karlovac uz prsten užeg centra. O početku radova se još ne govori jer treba uskladiti dinamiku radova s Hrvatskim vodama, kazao je Škorić.

Ono što smo definirali odmah u početku je da je zastoj evidnetan u nekim projektima, primjerice nastavak izgradnje brze ceste i prsten užeg centra, kazao je Škrgatić. Došli smo do spoznaje da imamo nekoliko projekata koje možemo krenuti riješavati. To je prva grupa projekata koji su najinteresantniji, druga grupa su oni koje ćemo krenuti u iduće dvije godine, a treća oni koje tek treba razraditi.

Nastavak Brze ceste neće ići na četiri, već na dvije trake sa zaustavnim trakama, u cilju racionalizacije i brže realizacije projekta, rekao je Škrgatić. Uži gradski prsten također će biti realiziran u segnentima. To je moguće ostvariti uz pomoć gradske uprave, osobito vezano uz imovinsko – pravne probleme.

Izgradnjom autocestovnih koridora nije riješen problem Karlovca koji ostaje važno prometno središte. Ovog ljeta zabilježeni su novi rekordi na autocestama, u ljetnim vikendima u Karlovcu se skidalo 12 – 15 tisuća vozila koja su nastavljala svoj put državnim, županijskim i lokalnim cestama, tako da su one i dalje opterećene.

Potrebno je stoga raditi na poboljšanju sigurnosti i na tim koridorima, istaknuo je Škrgatić.