Uveden e-karton: Olakšat će rad liječnicima, ali i pojednostaviti život pacijentima

Od danas je u funkciji e-karton, središnji elektronički zdravstveni zapis pacijenta.

E-karton znači da u elektroničkom obliku sadrži sve podatke o pacijentu, sve pretrage koje je obavio te dijagnoze koje ima, što uvelike olakšava rad liječnika, a pacijenti ne moraju više dolaziti sa svim papirima i nalazima koje su obavili, već su oni vidljivi samo jednim klikom. E-kartoni su već bili u funkciji kao pilot projekt, a rezultati su bili odlični na razini primarne zdravstvene zaštite koja zapravo puni e-karton podacima. Najviše olakšava rad na hitnom bolničkom prijemu za kojeg je prvenstveno i namijenjen. E-karton važan je i za pacijenta jer mu olakšava prolazak kroz zdravstveni sustav. Pacijent kada zaživi e-karton u potpunosti neće morati nositi niti jedan papir, već će svi njegovi podaci biti dostupni svakom liječniku.

Uz eKarton, u probni rad će ovih dana na nacionalnoj razini biti pušten i Portal za pacijente koji je namijenjen svim građanima. Bit će dostupan putem sustava e-Građani i moći će mu pristupiti svaki autorizirani korisnik. U prvih 30 dana, Portal će obuhvatiti oko milijun i pol pacijenata, odnosno 1000 ordinacija. Za građane to znači da će imati uvid u svoj karton, propisane i izdane lijekove, nalaze i otpusna pisma iz bolnica.