Na Orlovcu u tijeku radovi na društvenom domu, uređuje se i igralište na Švarči

Nakon sklapanja ugovora između Grada Karlovca i jedinica mjesne samouprave o sufinanciranju projekata koje provode gradske četvrti i mjesni odbori, u okviru projekta KA-kvart, u mjesnom odboru Orlovac aktivno se provode radovi na rekonstrukciji krovišta društvenog doma na Orlovcu.

Održana je volonterska radna akcija skidanja azbestnih ploča i postavljanje limenih. U prvoj fazi radova zamijenjeno je 320 m² krovišta, a u radnoj akciji sudjelovalo je ukupno 15 volontera, većinom pripadnika DVD-a Orlovac, mještani te članovi vijeća mjesnog odbora.

Započeli su i radovi na uređenju košarkaškog igrališta na području gradske četvrti Švarča. Radovi obuhvaćaju skidanje starog sloja asfalta u rubnim zonama i u središnjem dijelu igrališta gdje je nastala pukotina, nanošenje emulzije za bolje prianjanje novog sloja asfalata, nanošenje novog sloja asfalta i završno valjanje podloge. Uskoro slijedi ocrtavanje igrališta.