Rješava se dokumentacija – uskoro proširenje Doma “Sveti Antun”?

Dom za starije i nemoćne Sveti Antun uskoro bi mogao dobiti dugo očekivano proširenje kapaciteta. DUUDI i Karlovačka županija u procesu su rješavanja dokumentacije kako bi zgrada nekadašnje vojne ambulante, danas vojnog računovodstvenog servisa, prešla u vlasništvo Doma.

Kvaliteta usluga koje korisnici dobivaju u Domu Sveti Antun je neupitna, no evidentan je nedostatak kapaciteta, o čemu govori i povelika lista čekanja na mjesto u Domu, istaknula je Hrvojka Božić kandidatkinja s liste HDZ-a.

Cilj je sve nekretnine koje su u vlasništvu države, a nisu u funkciji spustiti na upravljanje lokalnoj samoupravi, dodala je Marija Jelkovac.

Na ovom projektu će biti još puno rada, ali sada je on konačno moguć. Karlovac ima puno prostora kojima upravlja DUUDI, stoga će cilj biti u idućem razdoblju što više ih vratiti pod okrilje grada, kazao je Damir Jelić i dodao kako to ne bi bilo moguće bez vertikale, odnosno državne, županijske i gradske razine.