Završen projekt “Praktična kuća znanja”

Nakon 14 mjeseci provedbe završen je projekt Praktična kuća znanja kojeg je provodila Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, a rezultati su brojni. Jedan od najvažnijih je formiranje socijalnih usluga na području Duge Rese, gdje do sada nisu postojale.

U projektu su sudjelovali brojni stručnjaci, od socijalne radnice, psihologinje, fizioterapeutkinje, preko vanjskih stručnih suradnika, a zahvaljujući tome nivo samostalnosti i kompetencija korisnika je veći. Projektom je obuhvaćeno i više od predviđenog broja korisnika, točnije njih 45.

U planu je nastaviti provođenje projekta, novi bi natječaji trebali biti raspisani uskoro, a spomenimo kako je ovaj financiran iz Europskog socijalnog fonda i vrijedan nešto manje od milijun kuna. Veliku ulogu odigrala je gradska uprava Duge Rese koji su ustupili prostor na korištenje.

U sklopu projekta 12 je korisnika prošlo praksu u javnom i privatnom sektoru. Oni su na taj način imali priliku pokušati raditi, ali i vidjeti kako funkcionira pojedina radna organizacija. Neki su praksu odradili i u gradskoj upravi te županiji, koja je inače svijetli primjer što se tiče zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Karlovački poslodavci nažalost općenito slabo zapošljavaju, tako da nažalost i osobe s invaliditetom ne mogu pronaći zaposlenje. Ovakvi projekti svakako doprinose jačanju svijesti o važnosti uključivanja osoba s invaliditetom u zajednicu.