Grkokatolici proslavili Uzvišenje Svetog Križa

Grkokatolici su danas proslavili Uzvišenje Svetog Križa. Radi se o središnjem blagdanu za župu Ranjenog Isusa na Dubovcu. Proštenju se i ovog puta odazvao velik broj vjernika, a župa inače pokriva veliko područje, od Jaske, pa do Istre. Oni koji nisu mogli doći u Karlovac blagdan su obilježili u rimokatoličkim crkvama.

Grkokatolička župa u Karlovcu osnovana je već 1797., ali se zbog određenih nesuglasica župnika uvelo u službu tek 1814. godine. Tijekom 19. stoljeća župa nije napredovala te zamire. Za potrebe karlovačkih grkokatolika 1972. je osnovan duhovni centar koji će 1.listopada 1986. biti uzdignut na razinu župe. Od osnutka župa nema vlastitu crkvu  već se za grkokatolička bogoslužja koristi crkva Ranjenog Isusa u vlasništvu rkt. župe Majke Božje Snježne.

Tek je 2011. prvi puta proslavljeno župno proštenje u grkokatoličkoj crkvi Ranjenoga Isusa po odredbi križevačkog vladike. U Karlovcu ima 318 grkokatolika, a u Hrvatskoj oko 24 tisuće u 34 župe.